Bukan Islam Tak Patut Halang

Himpunan Aman UMMAT 24 Jun 2016

Himpunan Aman A355?

Himpunan Aman UMMAT 24 Jun 2016

Kuasa Veto Melayu

Kenali Kuasa VETO Melayu Di Dalam Perlembagaan

Vernakular Melayu Telah Dikorbankan

Bagaimana Pula Dengan Vernakular Lain?

Tahniah Ah Jib Gor

Ke Arah Melahirkan Malaysia Moden Dengan Warganegara Tidak Tahu Berbahasa Kebangsaan?

Sunday, 21 February 2016

Wong Chun Wai, Paderi dan Sami Mahu Jadi Ustaz?

Setelah agenda We Are Moderate menuju ke longkang, Wong Chun Wai dari The Star dijemput terlibat dengan program baru pula tahun ini. Program dinamakan “Let’s Read The Quran 2016”. Program tidak lain ialah untuk mengajar orang-orang Islam bagaimana untuk membaca dan memahami Quran untuk mendapat redha golongan kafir seperti Wong Chun Wai, Rev Murphy Pakiam (Kes Nama Allah), Archbishop Julian Leow, Datuk K Sri Dhammaratana, Dyana Sofea (Parti Kafir DAP) dan lain-lain.Menyertai program dengan menyatakan “Inilah ayat al Quran yang paling saya sukai”, juga membawa erti 6,235 ayat yang lain tidak cukup memenuhi kesukaan individu-individu tersebut. Standardnya tidak sama. Sedangkan, semua umat Islam mengangkat al Quran sebagai satu-satunya kitab yang mengandungi ayat-ayat dari Allah, Tuhan Sekelian Alam, yang sentiasa berkomunikasi dengan mereka melalui ayat-ayatnya. Satu ayat favorite, apakah bererti seluruh al Quran yang lain tidak memenuhi kehendak hati manusia yang bongkak dan mahu Tuhan menunduk kepada kehendak mereka?

Bagi kami di Bangkit.info, jika benar mereka ingin membaca al Quran yang tepat mengenai diri mereka sendiri, kami ingin mencadangkan supaya tiga tokoh berikut membaca ayat-ayat al Quran berikut:

Untuk Rev Murphy Pakiam dan Julian Low, sila baca ayat al Maidah ayat 72:

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.  (5: 72)

Untuk Dyana Sofea, sila baca ayat Ali Imran ayat 28:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang-siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (Ali Imran: 28)

Untuk Wong Chun Wai, baca keseluruhan surah pendek al Kafiruun dan berhenti segera masuk campur dalam urusan agama orang-orang Islam untuk mengajar orang-orang Islam cara mengamalkan agama mereka.


1). Katakanlah: Hai orang-orang kafir
2). Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
3). Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah
4). Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah
5). Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah
6). Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku